1 maart 2017 –In mijn laatste artikel; ‘10 redenen waarom inkoop relevant is, deel 1’ zijn de eerste 5 redenen besproken waarom inkoop

relevant is voor een organisatie om focus op te hebben. Voor de opfrissing de herhaling van deze 5 redenen in een notendop;

“Bottom-Line” Impact, inkoop besparingen hebben direct substantieel invloed op de

winst/verlies rekening.

Zorg voor centrale inkoop (“leverage”) waar kan, volume bundeling brengt resultaten.

Inkoop als integraal onderdeel van Supply Chain, inkoop niet als een zuil.

Cash flow bijdrage, invloed op cash-flow via betalingstermijnen.

Voorraad verlaging, leverancier mede verantwoordelijk maken.

De volgende en tevens laatste 5 redenen waarom inkoop relevant is volgen hieronder;

6) De levertijd verkorten

Levertijd is uiteraard enorm belangrijk als het gaat om klanttevredenheid. Indien er een mismatch is tussen de gevraagde levertijd van de klant en de daadwerkelijke levertijd in de keten, dan is er werk aan de winkel ook voor inkoop. Inkoop moet aan de bak, omdat het extra risico dat men neemt niet alleen voor eigen rekening zal zijn. Denk hierbij ook aan het gevreesde obsolete risico. Het continue bespreken van levertijden is belangrijk en ook overleg met de eigen verkooporganisatie is van belang om afgestemd te blijven.

Samen met de leverancier zoeken naar het verkorten van de levertijd is de uitdaging. Denk hierbij aan het uitwerken van de totale waardeketen om te zien waar de langste tijden zich bevinden, focus leggen hierop en samen naar oplossingen hiervoor zoeken.

7) Kwaliteit naar de klant waarborgen

Dat is toch iets voor de kwaliteit afdeling….. Nee, ook hier zijn de leveranciers mega belangrijk. Een leverancier die zijn kwaliteit op orde heeft zorgt niet alleen voor een betere kwaliteit van het eigen product maar ook voor lagere integrale kosten. Indien de inkomende kwaliteit check kan worden afgeschaft of beperkt is dat een enorme bijdrage.

Bezoek de belangrijkste leveranciers regelmatig en check de status van het kwaliteit systeem, neem je eigen kwaliteit mensen mee zodat er een multidisciplinaire aanpak ontstaat. Leveranciers die kwaliteit problemen veroorzaken dienen uiteraard op de radar te staan en ingrijpen is een must. Niets zo erg als een kwaliteitsprobleem dat door de keten blijft stromen en in het veld terecht komt. Nachtmerries voor veel management teams.

Stel ook targets en regels voor afkeur zodat het geen vrijblijvende discussies blijven. Kwaliteitsafspraken maken dient onderdeel te zijn van ieder modern contract met een leverancier.

Neem afscheid van leveranciers die niet verbeteren bij kwaliteitsproblemen, durf het want het blijft achtervolgen en kost bergen workload en dus geld.

8) De leverprestatie naar de klant waarborgen

Op tijd leveren naar eigen klanten is een must. Leveranciers hebben een enorme impact, niet alleen de levertijd zoals besproken maar ook het nakomen van lever afspraken is enorm belangrijk. Betrouwbare leveranciers zijn een zegen om een keten effectief en efficiënt te laten functioneren. Flexibiliteit is ook van belang omdat niet alles statisch is, inspelen op veranderingen in vraag bijvoorbeeld. Ook hier geldt monitor de leveranciers, meet ze op leverbetrouwbaarheid en ga in discussie als het niet op orde is. Maak het onderdeel van het contract inclusief targets en regels.

Het is belangrijk om in contact te blijven bij leverproblemen, vaak zie je een agressieve houding richting de leverancier en dreigementen vliegen over tafel. In een situatie van lever problemen heeft dat vaak niet veel zin omdat het kwaad er al is. Oplossen is dan het devies door focus en transparantie. Nadat de problemen zijn opgelost gaat men vaak weer over tot de orde van de dag, ook niet goed want dan is het tijd om de problemen te bespreken, hoe te voorkomen in de toekomst, wat zijn de concrete maatregelen van de leverancier. Dit dient inkoop te faciliteren.

Neem afscheid van leveranciers die continue onbetrouwbaar blijken te zijn in de leveringen want het kost teveel workload en dus geld.

9) Innovatie door leveranciers stimuleren

Vind het wiel niet nog eens uit! Betrek de leverancier want de leverancier heeft specifieke kennis. Uiteraard is dit een taak van de engineers van de beide partijen echter faciliteren is een must want het is nog steeds niet standaard dat partijen elkaar automatisch opzoeken.

Als inkoper kun je workshops met presentaties organiseren zodat technici elkaar ontmoeten en er samenwerking op gang komt.

Bespreek wel de regels met de interne engineers want het komt ook nog wel eens voor dat men ook de commercie bespreekt en dan is je gras weggemaaid en helaas is er dan vaak geen weg meer terug. Ieder zijn rol!

10) Uitbesteden van de “non core” processen

Uitbesteden is een trend want bedrijven willen focus leggen op de Core processen.

Zorg ervoor dat er een multidisciplinair team aangaande uitbesteding geformeerd wordt. Er staat veel op het spel. Een verkeerde leverancier keuze kan dramatisch uitpakken want eenmaal uitbesteed is er vaak geen weg meer terug (denk aan sluiting eigen fabriek).

Hier is een goede voorbereiding het halve werk. Neem de tijd en volg een stappen plan. Hier kan een inkoop professional veel van zijn talenten laten zien en gezien worden.

De selectie criteria, het selectie proces, het contract, de naleving allemaal taken waar inkoop leidend kan en moet zijn.

Ik wens je veel toegevoegde waarde.

Met Vriendelijke Groet, Roger van der Molen,

VanderMolen Sourcing &  Interim Management

Category
Tags

Comments are closed

Recent Comments
  Categories
  Categories
  Recent Comments
   Categories
   Categories