3 januari 2017 –Economisch herstel heeft de bedrijvigheid doen toenemen en daarmee ook de inkoop volumes. De PMI-index staat op

een hoogste niveau sinds 2011. Goede vooruitzichten dus. Uiteraard komen er veel uitdagingen op ons af zowel binnen als

buiten Nederland op vele vlakken.

Door de groei krijgt het inkopen weer een nieuwe dimensie en dat is mijns inziens de beschikbaarheid. Tijdens de crisis liepen de

volumes sterk terug en was beschikbaarheid over het algemeen geen issue want aanbod was groter dan de vraag. Een “Buyers” markt.

Ik verwacht daar een snelle verandering in en het is dus verstandig om de focus te verleggen, Beschikbaarheid is een ultieme test of de

Supply Chain goed is ingericht. Zijn vraag en aanbod in balans, zijn er voldoende leveranciers in de keten, is het allocatie beleid op orde.

Belangrijk is ook hoe sterk de relaties nu echt zijn, gaat de leverancier je echt helpen als je om hulp gaat vragen om toch meer te leveren.

Zeker geen tijd dus om achterover te leunen en leveranciers te gaan uitspelen want dan ben je wellicht te laat op het moment dat er een

“Suppliers” markt gaat ontstaan. Scherp zijn en de keten nu analyseren op beschikbaarheid door capaciteiten in kaart te hebben om “war rooms” te voorkomen is mijn tip voor 2017!

De wet DBA

Een ander onderwerp dat me nader aan het hart ligt is de wet DBA. Voor de zelfstandigen onder ons een bekend onderwerp. Aangemoedigd door de overheid door belastingvoordelen is deze groep de laatste 10 jaar enorm gegroeid, naar rond de 1 miljoen momenteel. ZZP’ers dienen zelf te zorgen voor pensioen dan wel arbeidsongeschiktheid etc. Gesteund door deze belastingvoordelen zagen veel opdrachtgevers een businessmodel waarin het goedkoper was om iemand als ZZP’er in te huren dan in vaste dienst te nemen. In o.a. de bouw, zorg en pakket dienstverlening is dit veelvuldig toegepast, een (te) laag tarief voor de ZZP-er want de belastingdienst betaalt immers mee (zelfstandigenaftrek, MKB-winst vrijstelling etc.). Schijnzelfstandigheid was geboren. De wet DBA zou een einde maken aan deze schijnzelfstandigheid, via modelcontracten en verantwoordelijkheid voor zowel opdrachtgever als ZZP-er en het instellen van boetes moest de keten worden opgeschoond.

Na invoering (1 mei 2016) bleek al snel dat de wet een drama was. Modelcontracten waren er niet voor alle takken van sport of werden niet op tijd goedgekeurd, opdrachtgevers werden kopschuw omdat men achteraf werkgeverspremies en boetes kon riskeren indien er toch sprake was van een arbeidsrelatie. Met als gevolg dat de goedwillende ZZP-er hier de dupe van werd want minder opdrachten was en is het resultaat!

In deze arbeidsrelatie ligt nu ook de kern. Gebaseerd op het arbeidsrecht van begin 1900, waarin de zelfstandige professional niet bestond, wordt momenteel nog steeds een arbeidsrelatie bepaald door de drie belangrijke criteria Gezag, Verloning en Persoonlijke Arbeid. Indien er sprake is van deze criteria dan is er een arbeidsrelatie. Met andere woorden; in zowat alle gevallen is er dan sprake van een arbeidsrelatie. Een zelfstandig professional die zich laat inhuren door bedrijven zal altijd enige mate van gezag hebben (de opdrachtgever geeft de kaders), er zal een vorm van verplichte betaling zijn in ruil voor de verrichte werkzaamheden en er is sprake van persoonlijke arbeid want de zelfstandige verhuurt zichzelf.

Ik hoorde de staatssecretaris zeggen dat het voor bijvoorbeeld kappers/schilders etc. geen enkel probleem is. Waarom voor een kapper geen probleem en een consultant wel? Als ik naar de kapper ga dan vertel ik als opdrachtgever wat hij/zij moet doen er is dus sprake van gezag door de kaders aan te geven, verder verwacht ik dat hij/zij mij persoonlijk knipt en niet dat er wordt gezegd ‘oké, ik ga nu even de buurman vragen of die het even van me over neemt”. Verder is er uiteraard een vorm van verplichte betaling voor de verrichte werkzaamheden. Een arbeidsrelatie dus! Nee zo moesten we het niet zien, echter een waterdicht antwoord is er niet met de drie criteria als basis! Dit zou interessante rechtszaken kunnen gaan opleveren als de overheid hier niet snel gaat ingrijpen.

Meest stuitend was dat in het laatste debat eind 2016 in de tweede kamer de staatssecretaris zelf ook toegaf dat eerst het arbeidsrecht had moeten worden aangepast en dan pas, nadat de positie van de ZZP-er juridisch was verankerd, een wet als de Wet DBA had moeten worden opgesteld. Een kapitale blunder van de overheid gesteund door bijna de volledige eerste en tweede kamer. Nu is men haastig op zoek naar pleisters, handhaving pas na 1 januari 2018, echter het kwaad is al geschied. De ZZP’er is op een verkeerde manier in beeld gebracht.

Misbruik was al jaren bekend en dat had moeten worden aangepakt, daar was een nieuwe wet niet voor nodig. Nu zijn goedwillende ZZP’ers de dupe want opdrachtgevers zijn kopschuw geworden. Het is aan de nieuwe regering hoe het nu verder moet. Ik wacht zelf op het moment dat er een partij stelling neemt, want dat kan zomaar 1 miljoen stemmen opleveren!

Ook jonge mensen willen in de toekomst niet allemaal als werknemer aan de slag gaan, de zelfstandig professional wil zijn expertise op zelfstandige basis kunnen uitvoeren. Een juridische positie verankert in het arbeidsrecht met criteria anno 2017 is de basis, een controlerende rol voor de Kamer van Koophandel aan de poort anders dan nu waarbij je zonder enige kritische vraag je kunt laten inschrijven (zolang je maar de KvK rekening betaalt) en een goedwerkende belastingdienst met voldoende controle en handhaving capaciteit is een must. Laten we hopen dat de overheid overgaat tot regeren (en dat is vooruitzien) en gaat zorgen voor rust zodat de zelfstandigen focus kunnen leggen op hun eigen expertise en niet op een verstorende overheid.

Ik wens je veel toegevoegde waarde.

Met Vriendelijke Groet, Roger van der Molen,

VanderMolen Sourcing &  Interim Management

Category
Tags

Comments are closed

Recent Comments
  Categories
  Categories
  Recent Comments
   Categories
   Categories